Αλλαγή Προεδρείου Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ/ΤΔΜ

image_pdfimage_print

Το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ-ΤΔΜ έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Ν. 1486/84, το άρθρο 14 του Ν. 2187/94 και την Υπουργική Απόφαση
Δ16γ/011/364/Γ/21-6-94 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
2. Το Προεδρικό Διάταγμα 7/2010.
3. Τις με αρ. πρωτ. 536/29-6-2021, 533/29-6-2021 και 519/19-5-2020 παραιτήσεις των
Κιάνα Στέργιου, Συλλίρη Νικολάου και Εμμανουήλ Μαρίας από τις θέσεις του Προέδρου,
Αντιπροέδρου και Γενικού Γραμματέα της Δ.Ε. αντίστοιχα.
4. Τα αποτελέσματα της μυστικής ψηφοφορίας που έγιναν κατά την 2η ειδική συνεδρίαση  της Αντιπροσωπείας του Τμήματός μας στις 5 Ιουλίου 2021 για την ανάδειξη Προέδρου,  Αντιπροέδρου και Γενικού Γραμματέα της Διοικούσας Επιτροπής

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
Τους επιτυχόντες των εκλογών ως εξής:
1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συλλίρης Νικόλαος, Μ.Μ.
2. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μπάγκαβου Ευαγγελία, Χ.Μ.
3. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Τζιόλας Ιωάννης, Η.Μ.
Το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.

 

dav

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση