Αίτηση προς το ΤΕΕ για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης


Υπεβλήθη αίτηση προς το ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας, για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης σχετικά με την καταγραφή φθορών και αποτίμηση κόστους αποκατάστασης αυτών, στο Ξενοδοχείο «Λεωνίδας» των Φιλιππαίων Γρεβενών, μετά τη διαμονή προσφύγων.

Πληροφορίες: ΤΕΕ/ΤΔΜ, τηλ. 2461028030.

 

Σχετικά έντυπα για τις πραγματογνωμοσύνες θα βρείτε εδώ.