Αίτηση προς ΤΕΕ/ΤΔΜ για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης (upd. 16/1/2020)


Υπεβλήθη αίτηση προς το ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας, για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης σχετικά με θέμα απώλειας ενέργειας από μη ορθά λειτουργικά μετρητή ενέργειας μέσης τάσης τύπου ACTARISSL 7000 της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. σε ανωνυμη εταιρεία (Α.Ε.) με έδρα την Κοζάνη.

Πληροφορίες: ΤΕΕ/ΤΔΜ, τηλ. 2461028030