Αίτηση προς ΤΕΕ/ΤΔΜ για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης (upd. 5/9/2019)


Υπεβλήθη αίτηση προς το ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας, για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης σχετικά με ορθή ή μη λειτουργία μισθωμένων ψυκτικών θαλάμων αποθήκευσης και συντήρησης ροδακίνων στο Μανιάκι Φλώρινας.

Πληροφορίες: ΤΕΕ/ΤΔΜ, τηλ. 2461028030