Αίτηση προς ΤΕΕ/ΤΔΜ για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης (upd. 4/4/2019)


Υπεβλήθη αίτηση προς το ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας, για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης σχετικά με καταγραφή και έκδοση βεβαίωσης ύπαρξης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού αποθηκευμένου σε αποθήκη στο Αμύνταιο .

Πληροφορίες: ΤΕΕ/ΤΔΜ, τηλ. 2461028030