Αίτηση προς ΤΕΕ/ΤΔΜ για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης


Υπεβλήθη αίτηση προς το ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας, για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης σχετικά με διερεύνηση ορθότητας επιλογής, εγκατάστασης και διάταξης δικτύου θέρμανσης υγραερίου καθώς και απόδοσής του και συμμόρφωσής του με τους υφιστάμενους κανονισμούς ασφαλείας, σε ιδιωτική κατοικία στην πόλη της Καστοριάς.

Πληροφορίες: ΤΕΕ/ΤΔΜ, τηλ. 2461028030