Αίτηση προς ΤΕΕ/ΤΔΜ για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης – Iανουάριος 2018


Υπεβλήθη αίτηση προς το ΤΕΕ /Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας, για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης σχετικά με πραγματοποίηση ελέγχου
χρονολογίας κατασκευής τοιχείου οικίας στους Μαυραναίους Γρεβενών.

 Πληροφορίες: ΤΕΕ/ΤΔΜ, τηλ. 2461028030