Αίτηση προς ΤΕΕ/ΤΔΜ για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης – Φεβρουάριος 2018


Υπεβλήθη αίτηση προς το ΤΕΕ /Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας, για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης σχετικά με πιστοποίηση όγκου εργασιών και ποσοτήτων υλικών του οικοδομικού έργου «Κέντρο ελληνισμού της Ιεράς Μητρόπολης Καστοριάς»

 Πληροφορίες: ΤΕΕ/ΤΔΜ, τηλ. 2461028030