Αίτημα TEE/TKM τροποποίησης Πυροσβεστικής Διάταξης για τις ευθύνες των μηχανικών

image_pdfimage_print

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ με έγγραφά του προς τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και προς τον Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγο Π.Σ. κ. Στέφανο Κολοκούρη ζητεί την τροποποίηση της διάταξης της εφαρμογής των προβλέψεων της 13ης Πυροσβεστικής Διάταξης, όσον αφορά τις διαχρονικές ευθύνες των μηχανικών που υπογράφουν την υπεύθυνη δήλωση στην έναρξη λειτουργίας.

Επιπλέον, ζητείται η στελέχωση των Γραφείων Προληπτικής και Κατασταλτικής Πυρασφάλειας Πυροσβεστικού Σώματος.

Συγκεκριμένα, με έγγραφο προς τον Υπουργό Προστασίας του πολίτη, το ΤΕΕ/ΤΚΜ ζητά να εφοδιαστούν με τον απαραίτητο σύγχρονο εξοπλισμό και να στελεχωθούν επαρκώς με το αναγκαίο προσωπικό, τα Γραφεία Προληπτικής και Κατασταλτικής Πυρασφάλειας, τα οποία είναι επιφορτισμένα, μεταξύ άλλων, με τον έλεγχο των μελετών πυροπροστασίας, την έκδοση πιστοποιητικών πυροπροστασίας για εγκαταστάσεις και επιχειρήσεις και με την επίβλεψη και τον έλεγχο εφαρμογής των προβλεπόμενων προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων.

Αναφορικά με την εφαρμογή της 13ης Πυροσβεστικής διάταξης, οι μελετητές ή επιβλέποντες μηχανικοί με τη δήλωση τους πιστοποιούν ότι τηρούνται και λειτουργούν καλώς τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που προβλέπονται από την εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας και την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία πυροπροστασίας, στο χρόνο που αυτοί έχουν αρμοδιότητα. Δεν είναι στην αρμοδιότητα των μελετητών ή επιβλεπόντων μηχανικών της αρχικής εγκατάστασης, ο έλεγχος της συντήρησης και καλής λειτουργίας των συστημάτων, καθ” όλη την διάρκεια λειτουργίας της επιχείρησης. Η ευθύνη αυτή, όπως και η ευθύνη τροποποίησης της μελέτης σε περίπτωση αλλαγών, είναι αποκλειστικά του (κατά νόμο) υπεύθυνου της επιχείρησης. Για τον λόγο αυτό ζητείται η τροποποίηση της σχετικής διάταξης και η κατάργηση των διαχρονικών ευθυνών της υπεύθυνης δήλωσης μηχανικού.

Δείτε παρακάτω τι αναφέρεται στο έγγραφο προς το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος:

Θέμα: Εφαρμογή 13ης Πυροσβεστικής διάταξης

Αξιότιμε κ. Αρχηγέ,

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας \ Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ) στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου, ως τεχνικός σύμβουλος της πολιτείας, και στο πλαίσιο της σταθερής συνεργασίας του με Πυροσβεστικό Σώμα, θα ήθελε να σας επισημάνει ένα σημαντικό πρόβλημα, από την εφαρμογή των προβλέψεων της 13ης Πυροσβεστικής Διατάξεις, όσον αφορά τον καταμερισμό ευθηνών και την επιβολή κυρώσεων.

Στην παρ. 7, του Αρθ. 2 της 13ης ΠΔ, αναφέρεται ρητά ότι «την ευθύνη για την τοποθέτηση, συντήρηση και καλή λειτουργία όλων των προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα έχει ο εργοδότης που στην παρούσα και τις κείμενες διατάξεις πυροπροστασίας είναι ο ιδιοκτήτης εκμεταλλευτής, ή (κατά νόμο) υπεύθυνος»

Παρότι όμως, με την παραπάνω παράγραφο καθορίζεται σαφώς ποιος έχει την ευθύνη τήρησης των προβλεπομένων μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις εγκαταστάσεις και επιχειρήσεις, η πρόβλεψη της παρ. 2, του Αρθ. 5, στο σκέλος που αφορά τους μελετητές ή επιβλέποντες μηχανικούς, έχει οδηγήσει στον εισαγγελέα και στα Πειθαρχικά συμβούλια του ΤΕΕ πλήθος μηχανικών που χωρίς να ευθύνονται διασύρονται και ταλαιπωρούνται.

Οι μελετητές ή επιβλέποντες μηχανικοί με τη δήλωση τους πιστοποιούν ότι τηρούνται και λειτουργούν καλώς τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που προβλέπονται από την εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας και την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία πυροπροστασίας, στο χρόνο που αυτοί έχουν αρμοδιότητα. Δεν είναι στην αρμοδιότητα των μελετητών ή επιβλεπόντων μηχανικών της αρχικής εγκατάστασης, ο έλεγχος της συντήρησης και καλής λειτουργίας των συστημάτων, καθ’ όλη την διάρκεια λειτουργίας της επιχείρησης. Η ευθύνη αυτή, όπως και η ευθύνη τροποποίησης της μελέτης σε περίπτωση αλλαγών, είναι αποκλειστικά του (κατά νόμο) υπεύθυνου της επιχείρησης.

Σύμφωνα με τα παραπάνω ζητούμε την τροποποίηση της σχετικής διάταξης και την κατάργηση των διαχρονικών ευθυνών της υπεύθυνης δήλωσης μηχανικού. Ο μηχανικός προφανώς αναλαμβάνει την ευθύνη της δήλωσης του, μόνο στο χρόνο που αυτή υπογράφεται.

Είμαστε στην διάθεση σας για συνεργασία με οποιοδήποτε τρόπο κρίνεται σκόπιμο.

Με τιμή

Για το ΤΕΕ/ΤΚΜ

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Τσακούμης

Δείτε παρακάτω τι αναφέρεται στο έγγραφο προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη:

Θέμα: Μηχανοργάνωση και Στελέχωση των Γραφείων Προληπτικής και Κατασταλτικής Πυρασφάλειας Πυροσβεστικού Σώματος

Αξιότιμε κ. Υπουργέ

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας \ Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ) στο πλαίσιο της συνεργασίας του με Πυροσβεστικό Σώμα, συμμετείχε με εκπρόσωπο του στην συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιανουαρίου 2020 στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης μεταξύ εκπροσώπων του ΤΕΕ/ΤΚΜ, του Συλλόγου Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδας (ΣΜΗΒΕ) και στελεχών του Πυροσβεστικού Σώματος. Στην συνάντηση συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος με στόχο την βελτίωση την συνεργασίας των στελεχών του Σώματος που υπηρετούν στα Γραφεία Προληπτικής και Κατασταλτικής Πυρασφάλειας της ΔΙ.Π.Υ.Ν.Θ., και των Διπλωματούχων Μηχανικών που, στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εξυπηρετούνται από τα συγκεκριμένα γραφεία.

Τα Γραφεία Προληπτικής και Κατασταλτικής Πυρασφάλειας, όπως γνωρίζετε, είναι επιφορτισμένα, μεταξύ άλλων, με τον έλεγχο των μελετών πυροπροστασίας, την έκδοση πιστοποιητικών πυροπροστασίας για εγκαταστάσεις και επιχειρήσεις και με την επίβλεψη και τον έλεγχο εφαρμογής των προβλεπόμενων προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων. Θεωρούμε ότι για την αποτελεσματική λειτουργία των γραφείων, την ομαλή εξυπηρέτηση των πολιτών και την επίτευξη του βασικού σκοπού της πυροπροστασίας, θα πρέπει αυτά να εφοδιαστούν με τον απαραίτητο σύγχρονο εξοπλισμό και να στελεχωθούν επαρκώς με το αναγκαίο προσωπικό.

Με βάση τα παραπάνω, ζητούμε την παρέμβαση σας για την επιτάχυνση των απαραίτητων διαδικασιών, αφενός για την επαρκή στελέχωση των γραφείων με αξιωματικούς υψηλών τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, αφετέρου για την εγκατάσταση και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, που θα υποστηρίζει την λειτουργία τους και θα δίνει την δυνατότητα παροχής ψηφιακών υπηρεσιών σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις.

Αναμένοντας την θετική ανταπόκριση σας, είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση

Με εκτίμηση

Για το ΤΕΕ/ΤΚΜ

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Τσακούμης

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση