Αίτημα παράτασης λειτουργίας Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) και Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ) και προτάσεις για τη συγκρότησή τους.