Αίτημα για παράταση στην υποβολή δηλώσεων κτηματογράφησης στην Π.Ε. Καστοριάς