ΑΔΜΗΕ (Περιφερειακός τομέας Δυτ. Μακεδονίας) – Ανοιχτός διαγωνισμός «Αποκατάσταση και προστασία σκυροδέματος υποστυλωμάτων διακοπτών στο ΚΥΤ Καρδιάς του ΠΤΔΜ» (ΜΕΧΡΙ 16/9)

image_pdfimage_print

H ΑΔΜΗΕ Α.Ε/ΔΣΣΜ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΥΤ ΚΑΡΔΙΑΣ) σύμφωνα με τον ΚΣΣ & ΣΕΔΙ-ΙΙ, ανακοινώνει τον παρακάτω ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές που αφορά:

1. Την Διακήρυξη ΔΣΣΜ/1065 με περιγραφή :«Αποκατάσταση και προστασία σκυροδέματος  υποστυλωμάτων διακοπτών Ρ30 – Ρ70 – Ρ90 -  Ρ110 – Ρ130 – Ρ150 – Ρ170  στο  ΚΥΤ ΚΑΡΔΙΑΣ του ΠΤΔΜ» της ΔΣΣΜ της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ,συνολικού προϋπολογισμού  κατά  τη μελέτη της Επιχείρησης : 10.000,00 €

 Η διακήρυξη διατίθεται μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας : www.admie.gr

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκτυπώνουν τα τεύχη της διακήρυξης ΔΣΣΜ-ΔΣΣΜ/1065 «:«Αποκατάσταση και προστασία σκυροδέματος  υποστυλωμάτων διακοπτών του ΠΤΔΜ», μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας ΕΔΩ

Έντυπα τεύχη δεν θα διατίθενται από τον  ΠΤΔΜ.

 Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 16-09-2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. και μπορεί να παρευρεθεί οποιοσδήποτε από τους ενδιαφερόμενους.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να παραδώσουν τις προσφορές τους το αργότερο μέχρι την λήξη της παραπάνω ημερομηνίας και ώρας σε σφραγισμένο φάκελο στην παρακάτω διεύθυνση:

ΑΔΜΗΕ Α.Ε/ΔΣΣΜ/Περιφερειακός Τομέας Δυτικής Μακεδονίας.

14ο χλμ Ε.Ο Κοζάνης – Πτολεμαίδος , Τ.Κ 501 00

Πληροφορίες: Χ.Κοντογούνης  τηλ: 24610-96674

 

                                                                                          Θ.ΛΑΖΟΓΛΟΥ

                                                                                            Τομεάρχης

                                                                                     Περιφερειακού Τομέα

                                                                                      Δυτικής Μακεδονίας

ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

ΔΣΣΜ/Περιφερειακός Τομέας Δυτικής Μακεδονίας

Γραφείο Προμηθειών & Πληροφορικής

14ο χλμ Κοζάνης Πτολεμαίδος Τ.Κ. 501 00 Κοζάνη

(: 2461096674 - 7: 2461096549

*Κοντογούνης Χαρίλαος

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση