9η συνεδρίαση Δ. Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ – Πέμπτη 23/6/2016, ώρα 14.00