8η συνεδρίαση Δ. Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ – Τετάρτη 8/6/2016, ώρα 19.30