4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών (26-28/9,Θεσσαλονίκη)


- Ενημέρωση Πρόεδρου του Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. για το συνέδριο

- Πρόγραμμα Συνεδρίου εδώ