3η συνεδρίαση Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ (Πέμπτη 15/2/2018 – 13.00)