3η συνεδρίαση Δ. Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ – Τρίτη 16/2/2016, ώρα 19.30