3η συνεδρίαση Δ.Ε. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. – 17/2/2015, ώρα 17.30