3 θέσεις συνεργατών στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ΕΚΕΤΑ

image_pdfimage_print

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος«DANTE: Detecting and ANalysing TErrorist-related online contents and financing activities», με κωδικό 700367, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για τρεις (3) θέσεις συνεργατών, οι οποίοι θα απασχοληθούν με σύμβαση ανάθεσης έργου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του έργου.

Κωδικός Θέσης: ΙΠΤΗΛ-696
Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ ή Πληροφορική
Αντικείμενο: Σχεδιασμός και Υλοποίηση Αλγορίθμων Εντοπισμού και Δεικτοδότησης Σημασιολογικών Οντοτήτων (δηλ. Σημασιολογικές Έννοιες, Αντικείμενα, Πρόσωπα, Γεγονότα και Ανθρώπους) σε Πολυμεσικό Περιεχόμενο (Εικόνες/Video).
Αριθμός Θέσεων: 3
Διάρκεια: 4 μήνες

Η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά: http://jobs.iti.gr/

Προθεσμία υποβολής 11-07-2016

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση