2η συνεδρίαση Δ. Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ – Τρίτη 2/2/2016, ώρα 17.30