1η τακτική συνεδρίαση Αντιπροσωπείας (2015) ΤΕΕ/ΤΔΜ, Τρίτη 17/2/’15, ώρα 18.00