25η συνεδρίαση Δ.Ε. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. – 2/12/2014, ώρα 15.30