24η συνεδρίαση Δ. Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ – 21/12/2015, ώρα 18.00