24η συνεδρίαση Δ.Ε. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. – 20/11/2014, ώρα 18.00