23η συνεδρίαση Δ. Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ – 15/12/2015, ώρα 19.30