22η συνεδρίαση Δ. Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ – 7/12/2015, ώρα 19.30