21η συνεδρίαση Δ. Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ – 1/12/2015, ώρα 19.30