21η συνεδρίαση Δ.Ε. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. – 17/10/2014, ώρα 19.00