21η ομάδα ερωτήσεων-απαντήσεων για τα αυθαίρετα-ΤΕΕ Πελοποννήσου (upd 21/10/’14)