20η συνεδρίαση Δ. Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ – 19/11/2015, ώρα 19.30