20η συνεδρίαση Δ.Ε. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. – 9/10/2014, ώρα 18.00