20η ομάδα ερωτήσεων-απαντήσεων για τα αυθαίρετα από το ΤΕΕ Πελοποννήσου