1η συνεδρίαση Δ. Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ – Τρίτη 12/1/2016, ώρα 19.30