19η συνεδρίαση Δ. Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ – Πέμπτη 8/12/2016, ώρα 15.00