19η συνεδρίαση 2014 ΔΕ ΤΕΕ/ΤΔΜ – 23/9/2014, ώρα 19.00