18η συνεδρίαση Δ. Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ – Πέμπτη 13/10/2016, ώρα 14.30 + 1η ειδική συνεδρίαση (ανακήρυξη υποψηφίων εκλογών), ώρα 14.00


Θέματα 18ης τακτικής συνεδρίασης Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ

- Θέματα 1ης ειδικής συνεδρίασης Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ