17ο πανελλήνιο συνέδριο σκυροδέματος (10-12/11/2016, Θεσσαλονίκη)


Η ανακοίνωση του συνεδρίου με το πρόγραμμα ΕΔΩ