17η συνεδρίαση Δ. Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ – Παρασκευή 7/10/2016, ώρα 13.30