16η συνεδρίαση Δ. Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ – Πέμπτη 22/9/2016, ώρα 15.00