14η συνεδρίαση Δ. Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ – Τετάρτη 24/8/2016, ώρα 15.00