14η συνεδρίαση Δ.Ε. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. – 14/7/2015, ώρα 19.00