13η συνεδρίαση Δ.Ε. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. – 30/6/2015, ώρα 18.00