10η συνεδρίαση Δ.Ε. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. – 19/5/2015, ώρα 18.30