Θέση εργασίας Ηλεκτρολόγου/Μηχανολόγου Μηχανικού στη Θεσσαλονίκη


- Περιγραφή και καθήκοντα θέσης καθώς και απαραίτητα προσόντα ΕΔΩ