Ψήφισμα της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ για το ζήτημα των πλειστηριασμών κατοικίας


To ψήφισμα ΕΔΩ