Πρόσκληση στην 6η τακτική συνεδρίαση Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ – Πέμπτη 30/3/2017 ώρα 18.00