Πρόσκληση στην 1η τακτική συνεδριαση 2020 της Αντιπροσωπειας ΤΕΕ/ΤΔΜ