Πρόσκληση στην 17η Συνεδρίαση Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ/ΤΔΜ (Δευτέρα 3/12/2018, ώρα 20:00)