Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Προκήρυξη Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ»


Για περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ