Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πολυτεχνική σχολή, τμήμα μηχανικών χωροταξίας, πολεοδομίας και περιφερειακης ανάπτυξης – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ»